Prawo odst膮pienia od umowy dla konsumenta

(Konsumentem jest ka偶da osoba fizyczna dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej w celach, kt贸re nie mog膮 by膰 w przewa偶aj膮cym stopniu przypisane ani jej dzia艂alno艣ci gospodarczej ani niezale偶nej dzia艂alno艣ci zawodowej).

Pouczenie o odst膮pieniu od umowy

Prawo odst膮pienia od umowy
Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odst膮pienia od umowy wynosi 30 dni od dnia,

– w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie towar贸w lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie towar贸w, je偶eli zam贸wili Pa艅stwo jeden lub kilka towar贸w w ramach jednego zam贸wienia i jest on/s膮 one dostarczane w ramach jednej wysy艂ki;

– w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniego z towar贸w lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniego z towar贸w, je偶eli zam贸wili Pa艅stwo w ramach jednego zam贸wienia wiele towar贸w i s膮 one dostarczane osobno;

– w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci, je偶eli zam贸wili Pa艅stwo towar, kt贸ry dostarczany jest partiami lub w cz臋艣ciach;

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas聽(Piekarniczka, ul. Po艂udniowa 17, 68-200 呕ary, adres e-mail: biuro@piekarniczka.pl)聽w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, lub poczt膮 elektroniczn膮) o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 30 dni od dnia, w kt贸rym otrzymali艣my informacj臋 o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towar贸w lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam towary lub na adres Piekarniczka, ul. Po艂udniowa 17, 68-200 呕ary, Polska, niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 30 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 30 dni.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci towar贸w wynikaj膮ce z korzystania z nich w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towar贸w.

Wy艂膮czenie lub wyga艣ni臋cie prawa odst膮pienia

Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje w przypadku um贸w:

  • o dostarczenie towar贸w nieprefabrykowanych, dla kt贸rych wyprodukowania istotny jest indywidualny wyb贸r i specyfikacja konsumenta lub towar贸w, kt贸re jednoznacznie dostosowane s膮 do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;

Prawo odst膮pienia wygasa przedwcze艣nie w przypadku um贸w:

  • o dostarczenie towar贸w, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du聽na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

pobierz dokument odst膮pienia od umowy – w przypadku zwrotu ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

– Adresat: Piekarniczka, ul. Po艂udniowa 17, 68-200 呕ary, adres e-mail: biuro@piekarniczka.pl :

– Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w(*) /o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

– Data zam贸wienia(*)/odbioru(*)

鈥 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)
鈥 Adres konsumenta(-贸w)
鈥 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)
鈥 Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.


Adres do zwrotu przesy艂ki

Piekarniczka
Krzysztof Tuszkiewicz
ul. Po艂udniowa 17
68-200 呕ary

UWAGA! nie przyjmujemy przesy艂ek pobraniowych!