§ 1 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Torrano Krzysztof Tuszkiewicz z siedzibą w Żarach, ul. Południowa 17. Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez adres email biuro@piekarniczka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

§ 2 Formularz kontaktowy

 1. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu i odpowiedzi na zapytanie oraz przedstawienia oferty przez Piekarniczkę. Podanie danych osobowych następuje poprzez kliknięcie przycisku „wyślij formularz”
 2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz – jest to niezbędne przetwarzanie danych w celu świadczenia usług (art.6 ust.1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO)
 3. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą przez 1 rok od daty przesłania formularza lub do chwili sprzeciwu wniesienia względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 3 Sklep internetowy

 1. Przy dokonywaniu zakupów w serwisie piekarniczka.pl podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do pełnej realizacji usług. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości dokonania zakupów poprzez sklep internetowy piekarniczka.pl. Podanie danych osobowych następuje poprzez formularz zakupu i kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”. W przypadku zaznaczenia pola “Stworzyć konto?” i podania hasła, utworzone zostanie konto użytkownika w sklepie internetowym piekarniczka.pl.
 2. Dane osobowe podane w formularzu zakupu przetwarzane będą (Zgodnie art.6 ust.1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:
  ◦ w celu złożenia zamówienia w serwisie piekarniczka.pl,
  ◦ w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
  ◦ w celu wystawienia faktury VAT .
 3. Formularz rejestracyjny zbiera następujące dane Klientów:
  ◦ imię i nazwisko/nazwa firmy;
  ◦ adres zamieszkania/siedziby;
  ◦ adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);
  ◦ numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  ◦ adres poczty elektronicznej (e-mail);
  ◦ numer telefonu (komórkowy, stacjonarny);
  ◦ informacje o używanej przeglądarce internetowej;
  ◦ inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia, wykonaniu umowy, zakończeniu świadczenia usług lub usunięciu konta klienta, przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zakupu/rejestracji zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości serwis piekarniczka.pl zgodnie z przepisami zastrzega sobie prawo do dalszego korzystania z danych (o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu) lub dane te zostaną usunięte, jeżeli wniesiony został sprzeciw względem ich przetwarzania. Konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

§ 4 Newsletter

 1. Zapisanie się klienta do usługi newsletter i podanie danych osobowych (imienia, adresu e-mail) jest dobrowolne oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie droga elektroniczną newslettera oraz ofert marketingowych od serwisu piekarniczka.pl. Zgoda to może zostać w każdej chwili cofnięta. Rezygnacja z usługi newsletter oznacza usunięcie adresu email z listy mailingowej.

§ 5 Pozostałe informacje

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Serwis może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Właściciela Serwisu bądź ich poważnym ograniczeniem.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Właściciel Serwisu posiada wyłączny dostęp do danych (na zasadach określonych w regulaminie oraz polityce prywatności) . Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą których Klient dokonuje płatności za zakupy w Serwisie, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Usługę/Towar oraz za niego zapłacić.
 5. Serwis ma prawo, a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych danych osobowych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Serwisu organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 6 Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.